• CPU:
 • 全部
 • 四核
 • 双核
 • 内存:
 • 全部
 • 2GB
 • 1GB
 • 512MB
 • 闪存:
 • 全部
 • 16GB
 • 8GB
 • 4GB

经典家用系列产品

     惠购、惠生活!经典家用系列产品专注定位家庭实用性、易用性、娱乐性,产品性价比远远优于其他同价位品牌,全网人气与口碑极佳。在已购买的家庭中,90%以上都极力推荐且每个家庭都至少拥有1台此系列产品,是客厅必备经典系列产品。
1/